Låssmed Solna

Din lokala låssmed | 08-33 13 13

Låssmed Solna

LÅSSMED I SOLNA MED BRED KOMPETENS

Som låssmed i Solna har vi ett brett arbetsområde. Vi arbetar med installation och service av olika typer av säkerhetssystem, det kan vara hos såväl privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar.

Den klassiska bilden av en låssmed, mannen som kommer på kort varsel och hjälper till när man har blivit utlåst, är idag mycket av ett minne, även om man fortfarande kan ringa en låssmed när man har tappat nyckeln. I dag benämns en låssmed ofta låstekniker, eftersom tekniken kring marknadens alla olika låsvarianter blivit allt mer komplicerade. Vi har kompetensen att hantera moderna låsvarianter, även avancerade, datorstyrda modeller.

Installerar och underhåller låssystem

Vi bygger och installerar nya låssystem, både mer eller mindre avancerade, såväl mekaniska som elektroniska. Vi hjälper dig med allt från enklare sjutillhållarlås med två nycklar till lås med mekaniska och elektriska låscylindrar. Vi hanterar även helt elektroniskt styrda låssystem med nyckelbrickor eller passerkort som programmeras efter vilka personer som ska få komma in och har behörighet i olika lokaler. VI kan snabbt vara på plats och laga ett krånglande säkerhetssystem.

Vi hjälper till med det mesta när det gäller lås. Vi bygger och installerar och sätter ihop alla finmekaniska delar. Vi kopplar till belysningar, luftkonditioneringar, inbrotts-och brandlarm och hissar för den som har behov det.

Vi underhåller och reparerar olika typer av lås, hjälper självklart utelåsta personer i nöd.

När det gäller moderna säkerhetsanordningar som kodlås så hjälper vi till med programmering och verifikation av koder. Vi kan även hjälpa till med att skräddarsy en hel säkerhetslösning för ett hem eller ett kontor.

Noggrannheten är alltid i fokus

På Mälarlås är vi alltid väldigt noggranna i vårt arbete. Arbetet handlar mycket om finmekanik och eftersom det handlar om människors säkerhet så finns det inget utrymme för slarv.
Flexibilitet och servicetänkande är viktigt för oss. Vi försöker alltid vara på plats så snabbt som möjligt om en kund har något låsrelaterat problem. Vi lyssnar på kunden och tar reda på de aktuella behoven, därefter kommer vi med ett förslag på lösning.

Välkommen att höra av dig till Mälarlås – din lokala låssmed i Solna!

 

Känner du dig säker? Om inte, hör av dig till oss. Vi hjälper dig med låssystemen!